Kādu laiciņu "Punktiņu rotaļa" spēlēs paslēpes, bet ceram, ka drīz, pavisam drīz parādīsimies atklātībā.
Tikmēr pasūtījumus var veikt rakstot uz e-pastu info@punktinurotala.lv vai sekojiet mums
Facebook, draugiem.lv vai Twitter.
Lai miedziņš ir kā rotaļa...patīkams un gaidīts!
"Punktiņu rotaļa"